Božićna zahvala darovateljima

0
1430

 

 

 

Poštovani i dragi prijatelji!

Na koncu svake godine nastojimo Vam napisati mali osvrt na naš rad tijekom protekle godine pa to činimo i sada:

Budući da Zlatni cekin radi kao neprofitna ustanova, stalno se, u skladu s našim mogućnostima, trudimo da što bolje pomognemo što većem broju djece. Išli smo malim koracima naprijed iako to nije bilo lako jer nas je pratila ekonomska kriza. Zato nam je svaka pomoć (donacija) bila dragocjena i dobrodošla.

Kad se zna koliko su velike potrebe za rad s djecom s teškoćama u razvoju i koliko je ovo što mi pružamo ipak malo u usporedbi s tolikim potrebama, ne možemo se našim radom previše hvaliti, jer treba još mnogo raditi. Ovoga časa Zlatni cekin ima oko 60 uposlenih radnika, bez volontera. Uglavnom, prema našim mogućnostima usklađujemo i naše izdatke. Dnevno k nama dolazi preko 200 djece s teškoćama koja su obuhvaćena raznim programima ili su kod nas na terapijama. Samo u vrtiću imamo preko 40 djece s većim teškoćama. Ova djeca nisu “na čuvanju”, nego se s njima stručno i kvalitetno radi.

Da nije bilo Vaše podrške, teško bismo mogli napraviti bilo kakve pomake pa i pratiti redovito održavanje Centra. Ali, Bogu i dobrim ljudima hvala, mi smo kroz 25 godina rada uspjeli nadograditi preko 1.000 m2 novog prostora, pokrenuti u vrtiću i jasličnu skupinu, nabaviti aparate za dijagnostiku kao i drugu opremu. Uz prikupljanje kišnice s krova i zagrijavanje vode sunčanom energijom, postavili smo također solarne kolektore za električnu struju kako bi naši troškovi bili što manji.

Zlatni cekin nema osigurana sredstva za rad niti može naplatiti sve obavljene usluge, koje su inače minimalno plaćene. Od pacijenata ne možemo tražiti punu cijenu, jer većina onih kojima pomažemo siromašni su i ne participiraju u našim troškovima. Sredstva od HZZO-a i Ministarstva za demografiju i socijalnu politiku Republike Hrvatske nisu dovoljna za rad Centra. Ima također mnogo i drugih teškoća koje prate naš rad, ali, Bogu hvala, mi se i dalje uspješno s njima nosimo.

Zlatni cekin se kroz ovih dvadeset i pet godina profilirao u modernu stručnu ustanovu s dobrom opremom, dobrim stručnim osobljem i programima. Još uvijek smo jedina ovakva ustanova u Hrvatskoj koja pruža djeci polivalentnu rehabilitaciju i socijalizaciju i koja uspješno priprema djecu za školu i život. To nam svi priznaju i znaju za nas. Međutim, u zadnje vrijeme javlja nam se sve veći broj djece sa znakovima autizma i trebali bismo i njima pomoći jer su u Hrvatskoj rijetke stručne ustanove za rad s ovakvom djecom, a u našoj blizini ih uopće nema. Neki roditelji, koji mogu platiti, vode svoju djecu čak u Beograd na ABA terapiju. Već imamo dvadesetak(!) prijavljene takve djece i da bismo mogli s njima raditi, treba nam još stručnog osoblja, prostora i opreme. Stalno nešto pokušavamo i nadamo se da će ići, ali to zasada još ne ide.

Ekonomske prilike u našoj sredini ne obećavaju nam sigurnost niti su zasad na vidiku neka nova ulaganja, zato moramo, uz velik rad, biti i oprezni. S donacijama i sponzorstvom ide nam sve teže, ali, Bogu hvala, Zlatni cekin nema dugova.

Radimo plemenit i koristan posao za djecu s teškoćama za koji se treba boriti da se i dalje nastavi. Zato, kao uvijek i dosada, uzdajući se u Božju providnost, nadamo se da ćemo i kod Vas i dalje naći podrške za ovaj naš rad.

Uz dužnu zahvalnost za svu dosadašnju pomoć i podršku te velik pozdrav i dobre želje za dolazeće blagdane Božića i Nove Godine, i dalje Vam od srca preporučujemo polikliniku ZLATNI CEKIN s pružanjem socijalnih usluga i dječji vrtić CEKIN!

Fra Ilija Jerković, ravnatelj Zlatnog cekina

Marijana Cmrečnjak Majstorić, ravnateljica Cekina dječjeg vrtića

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here