Što su Socijalne usluge Poliklinike Zlatni cekin?

Pružanje socijalnih usluga je zasebna djelatnost Poliklinike „Zlatni cekin“, koja djeluje od 2013. godine ugovorom između nadležnog Ministarstva za demografiju, mlade, obitelj i socijalnu politiku te Poliklinike „Zlatni cekin“, pri čemu se pružaju sljedeće usluge:

a) privremeni smještaj tijekom pet radnih dana radi kraćih rehabilitacijskih programa – usluga prvenstveno namijenjena djeci s teškoćama u razvoju čija su prebivališta u udaljenim mjestima u kojima ne postoje, njima potrebni, organizirani programi rehabilitacije. U uslugu se mogu uključiti i djeca na preporuku i inicijativu Centara socijalne skrbi zbog teških socio-ekonomskih situacija unutar obitelji ili neadekvatne skrbi djece s teškoćama.

b) poludnevni i cjelodnevni boravak

c) individualna psihosocijalna podrška u obitelji – odgoj i reabiliacija.

Korisnici usluga su djeca s teškoćama u razvoju predškolske dobi, a upućuju se rješenjem nadležnog Centra socijalne skrbi. Pravo na usluge ostvaruje se podnošenjem zahtjeva u Centru socijalne skrbi, prema prebivalištu korisnika. Stručni tim za prijem korisnika donosi odluku o vrsti i učestalosti trajanja usluge temeljem zahtjeva i dokumentacije koju dostavlja Centar za socijalnu skrb. Dakle, pravo na usluge iz programa Socijalnih usluga imaju sva djeca s teškoćama u razvoju, bez obzira na socio-ekonomsku situaciju obitelji, što je potrebno naglasiti jer se pojam socijalne usluge često povezuje isključivo samo sa socijalno ugroženim obiteljima.

O našem programu socijalnih usluga i održanom upravnom vijeću Poliklinike, možete pogledati u novom prilogu Slavonsko-brodska televizija, kojima smo zahvalni na podršci i interesu za rad naše ustanove.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here