Dragi roditelji,

u skladu s preporukama HJZJ-a za rad s djecom rane i predškolske dobi koje su objavljenje 30. travnja 2020. godine i Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, Dječji vrtići bi trebali omogućiti završetak obveznog programa predškole do 31. svibnja 2020. godine. Za djecu koja će biti uključena u odgojno-obrazovni rad u dječjem vrtiću program predškole izvodit će odgajatelji, a za ostalu djecu odgajatelji i učitelji mogu organizirati rad na daljinu.

U nastavku vam donosimo cijelu obavijest ravnateljice DV Cekin o programu predškole, kao i materijale i vježbe za djecu s TUR-u i djecu tipičnog razvoja.

OBJAVA RAVNATELJICE

Program predškole za djecu s TUR-om

MONTESSORI PREDŠKOLA.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here