Kabinet rehabilitatora (defektologa)

Poliklinika za rehabilitaciju i odgoj djece s posebnim potrebama.

Tim u kabinetu defektologa – rehabilitatora čine:
• Ivana Kljaić, magistra rehabilitatorica (defektologinja)
Maja Cindrić, magistra rehabilitatorica (defektologinja)

Rad defektologa – rehabilitatora zasniva se na što ranijem poticanju razvoja manipulativnih, perceptivnih, kognitivnih, ekspresivnih i socijalnih vještina djeteta. Cilj rehabilitacije je poticanje pravilnog razvoja djeteta i sprečavanje eventualnih posljedica oštećenja. U Zlatnom cekinu djetetu je omogućeno korištenje montessori materijalom, koji je tako strukturiran da prati razvoj djeteta i ciljano razvija njegove sposobnosti.

Djeca uključena u tretman imaju različite teškoće u razvoju: od mentalne retardacije, cerebralne paralize i autizma do poremećaja u ponašanju i teškoća u učenju. Pristup djetetu je individualiziran uz primjenu odgovarajućih metoda rada. Uz rad s djetetom razvijeno je i pružanje podrške roditeljima kroz edukaciju i savjetovanje.

[rev_slider alias=”kabinetrehabilitatora”]

Ukoliko imate dijete s teškoćama u razvoju, kontaktirajte nas!

[rev_slider alias=”recenzije”]

Želiš volontirati?

Zahvalni smo volonterima za njihov doprinos u radu našeg Centra. Uvijek se radujemo njihovom dolasku i pomoći. Bez njihove pomoći Zlatni cekin bi bio sasvim drugačija ustanova, u kojoj bi djeci nedostajalo dobrote i humanosti.

Mapa Zlatnog cekina