Kabinet psihologa

Poliklinika za rehabilitaciju i odgoj djece s posebnim potrebama.

  • Vesna Jerković, prof. psihologinja, Marte Meo terapeutkinja, u edukaciji postdipl. spec. studija kliničke psihologije
  • Katarina Škegro, mag. psihologije

Rad psihologa u Zlatnom cekinu Poliklinici pokriva područja psihodijagnostike, savjetovanja i tretmana, edukacije, istraživanja i evaluacije odgojnih i rehabilitacijskih postupaka koji se primjenjuju.
Zadaća psihologa odnosi se prvenstveno na redovito i detaljno praćenje psihomotoričkog, kognitivnog i socio-emocionalnog razvoja djece koja su ambulantni pacijenti Poliklinike, koristeći odgovarajući psihologijski instrumentarij. Na temelju toga planiraju se i primjenjuju individualni psihološki tretmani za djecu. U radu s djecom i roditeljima psihologinje koriste elemente kognitivno-bihevioralne terapije (KBT), Marte Meo terapije, art terapije, montessori pedagogije i Brain Gym metode, Play atention iz kojih su dodatno educirane.

PSIHOLOŠKO SAVJETOVALIŠTE ZA RODITELJE

Voditeljica: Vesna Jerković, prof.psiholog

Psihološko savjetovalište za roditelje je poseban program ugovoren s HZZO koji se provodi u Poliklinici Zlatni cekin od 2007.godine. Za uslugu nije potrebna uputnica. Korisnici su roditelji djece s teškoćama u razvoju te roditelji koji su zabrinuti za razvoj svog djeteta, odgojne postupke, prilagodbu, djetetovo emocionalno i socijalno funkcioniranje.

Na temelju procjene djetetovog razvoja i kliničkog intervjua s roditeljima, roditelje se savjetuje o adekvatnim odgojnim postupcima te se potiče prihvaćanje djetetovih teškoća i bolje nošenje sa stresom koji one donose. Program nije namijenjen samo roditeljima djece s utvrđenim teškoćama u razvoju, nego svim roditeljima koji su zabrinuti za pojedine aspekte razvoja djeteta, žele poboljšati komunikaciju s djetetom i razviti svoje roditeljske vještine. Dakle, uloga psihološkog savjetovanja roditelja je i prevencija poremećaja u ponašanju, emocionalnih smetnji i zaštita mentalnog zdravlja djece i roditelja.

U direktnom savjetodavnom radu s djecom i roditeljima psiholog koristi vještine i spoznaje stečene kroz dodatne edukacije iz kliničke procjene, Marte Meo terapije, Montessori odgoja, kognitivno-bihevioralne terapije, ekspresivne art terapije, autogenog treninga, Brain Gyma, Baby Signs, asocijativne karte i drugih relevantnih programa rada u savjetovanju roditelja i ranoj intervenciji.

Krajnji cilj svih postupaka i zadataka psihologa u odnosu na dijete i roditelje uvijek je poboljšanje kvalitete života djece i njihovih obitelji.

[rev_slider alias=”kabinetpsihologa”]

Ukoliko imate dijete s teškoćama u razvoju, kontaktirajte nas!

[rev_slider alias=”recenzije”]

Želiš volontirati?

Zahvalni smo volonterima za njihov doprinos u radu našeg Centra. Uvijek se radujemo njihovom dolasku i pomoći. Bez njihove pomoći Zlatni cekin bi bio sasvim drugačija ustanova, u kojoj bi djeci nedostajalo dobrote i humanosti.

Mapa Zlatnog cekina