Pedijatrijska ambulanta

Poliklinika za rehabilitaciju i odgoj djece s posebnim potrebama.

Pedijatrijska ambulanta je jedna od ustrojnih jedinica Zlatnog cekina Poliklinike, s timom koji čine:

  • Ivan Krajinović, spec. pedijatar, uži specijalist neonatologije, VSS i dr. Dubravka Đuraković Fajdetić, spec. pedijatrica, uži specijalist iz pedijatrijske neurologije VSS
  • Marica Grgić, medicinska sestra
  • 2 psihologinje: Vesna Jerković i Katarina Škegro
  • 2 logopedice: Eva Colić i Ana Pitlović

U Zlatni cekin dolaze djeca rođena s čimbenicima neurorizičnosti kao i djeca s različitim neurorazvojnim i neuromotoričkim smetnjama, poremećajima psihičkog razvoja, komunikacije i ponašanja, kromosomopatijama (prvenstveno trisomijom 21, ali i dr.). Zbog te specifične patologije dječje dobi članovi pedijatrijskog i fizijatrijskog tima dodatno su educirani iz područja neuropedijatrije, neurofizijatrije i neuropsihologije.

Većina naših djelatnika članovi su Akademije za razvojnu rehabilitaciju, na čijim tečajevima aktivno sudjelujemo te održavamo dobru i uspješnu suradnju. Tako se naše stručno osoblje kontinuirano educira i usavršava.

Rad u pedijatrijskoj ambulanti pokriva područja procjene psihomotoričkog razvoja, savjetovanja o dijagnostičkim i rehabilitacijskim postupcima te praćenje i evaluaciju uspješnosti terapije. Pritom se uvelike oslanjamo na principe kineziološke dijagnostike po Vojti te na sustav rane dijagnostike poznat kao Münchenska funkcionalna razvojna dijagnostika.

U Pedijatrijskoj ambulanti radimo:

  • kompletni neuro-pedijatrijski pregled
  • procjena psiho-motornog razvoja
  • ultrazvuk mozga (UZV)
  • snimanje mozga (Elektroencefalografija EEG)
  • savjetovanje roditelja

Budući da smo ugovorna zdravstvena ustanova HZZO-a, dovoljno je – uz prethodni telefonski dogovor – donijeti uputnicu liječnika primarne zdravstvene zaštite. Nakon detaljnog i dobno specifičnog neurološkog pregleda kao i pregleda po ostalim sustavima, obavlja se razgovor s roditeljima, preporuča se određeni dijagnostički algoritam pretraga i eventualno terapijskih postupaka te se, ukoliko je potrebno, pacijenti naručuju na terapije i redovite kontrolne preglede radi evaluacije i praćenja.

Naš cilj je što ranije dijagnosticirati određenu smetnju ili poremećaj, što ranije primijeniti pravilno usmjerene i stručno vođene terapijsko-habilitacijske postupke te tako spriječiti ili što više ublažiti nepovoljan ishod.

[rev_slider alias=”pedijatrijskaambulanta”]

Ukoliko imate dijete s teškoćama u razvoju, kontaktirajte nas!

[rev_slider alias=”recenzije”]

Želiš volontirati?

Zahvalni smo volonterima za njihov doprinos u radu našeg Centra. Uvijek se radujemo njihovom dolasku i pomoći. Bez njihove pomoći Zlatni cekin bi bio sasvim drugačija ustanova, u kojoj bi djeci nedostajalo dobrote i humanosti.

Mapa Zlatnog cekina