Radna terapija

Poliklinika za rehabilitaciju i odgoj djece s posebnim potrebama.

Zlatni cekin ima dva radna terapeuta: jednog u poliklinici i drugog u pružanju socijalnih usluga, a to su Marija Jelić, bacc.occup. therapy i Antonela Skorupski, bacc.occup. therapy.
Radni terapeut provodi individualne radnoterapijske tretmane u trajanju od 30 min. po uputnici nadležnog liječnika fizijatra ili neuropedijatra. Radno-terapijska intervencija temelji se na mnogim komponentama od kojih su za rad s djecom važne:

• uvježbavanje senzo-motoričkih aktivnosti
• uvježbavanje kognitivnih komponenti (učenja, pamćenja, rješavanja problema, pozornosti..)
• uvježbavanje interakcije, komunikacije s društvenom okolinom
• primjena neuro-razvojne terapije, senzorička integracija
• razvoj interesa i vještina, uvježbavanje i izvršavanje radnih zadataka
• uvježbavanje aktivnosti osobne njege: higijene, oblačenja, hranjenja…
• preporuka za prilagodbu životnog prostora i aktivnostima svakodnevnog života
• edukacija članova obitelji i suradnja s roditeljima
• poticanje aktivnosti koje promiču usvajanje zdravih životnih navika
• upotreba kreativnih aktivnosti u terapijske svrhe (igra, glazba, drama, biblioterapija, likovnost).

[rev_slider alias=”radnaterapija”]

Ukoliko imate dijete s teškoćama u razvoju, kontaktirajte nas!

Preporuka stručnjaka

1

Stručni tim Poliklinike Zlatni Cekin preporuča uključenje u terapiju i kod najmanjih odstupanja od normalnog motoričkog razvoja, jer ona najčešće pokazuju promjene (oštećenja) središnjeg živčanog sustava nastale zbog manjka kisika ili krvarenja u prenatalnom, natalnom i postnatalnom razvoju djeteta. Neurorazvojne vježbe mogu biti i PREVENCIJA razvoja kliničke slike Cerebralne paralize, odnosno poremećaja funkcije središnjeg živčanog sustava (SŽS).

Postoji povezanost između stupnja oštećenja i vremena početka liječenja. Možemo reći iz višegodišnjeg iskustva: rezultati su bolji što je habilitacija ranije započela. Jer trajna nesposobnost, koja se manifestira različitim kliničkim slikama CP ne nastaje odmah po rođenju. To je proces u kojem se poremećaj funkcije središnjeg živčanog sustava (SŽS) sumira s patološkim razvojem. Stoga se simptomi ne uočavaju u stadiju dojenčeta. Kada problemi postanu jasno vidljivi, tada su mogućnosti habilitacije mnogo skromniji. Zato je izuzetno važan rani i pravodobni početak habilitacije (najkasnije do 6 mjeseca starosne dobi), jer dijete s težim oštećenjem (potvrđenim UZV mozga, MRI mozga…) ima bolji konačni rezultat od djeteta s manjim problemima, a koje je kasnije započelo terapiju. Zato je potrebno svakom djetetu s teškoćama, bez obzira na stupanj oštećenja, dati priliku, odnosno uključiti ga u neurorazvojnu habilitaciju, za postizanje što većeg stupnja idealnog psihomotornog razvoja.

Terapije

1

VOJTA ili terapija refleksnom lokomocijom je neurorazvojna terapija, koju je utemeljio češki neuropedijatar  prof. Waclav Vojta. Vojtinom terapijom nastojimo aktivirati mozak pritiskom na točno određena mjesta (zone podražavanja) te izazvati aktiviranje mišića u cijelom tijelu. Terapijom djetetu unaprijed nudimo obrazac normalne mišićne aktivnosti. Pritiskom na određene točke izazivamo automatske nesvjesne pokrete (reflekse),  mozak postaje svjestan svojih perifernih dijelova te ponavljanjem ovih vježbi dolazi do usvajanja pravilnih pokreta.

MAES je inovativna, sveobuhvatna metoda koja se temelji na procjeni djetetovih vještina i kvaliteti dosadašnjih obrazaca. Kako bi se spriječio razvoj stereotipnih obrazaca pokretanja potrebno je Maes terapijom dati iskustva pokretanja u raznovrsnim kombinacijama položaja tijela kroz slobodu pokretanja unutar igre. Maes terapija namijenjena je djeci sa cerebralnom paralizom i sličnim neuro-razvojnim smetnjama.

KINESIO TAPING je rehabilitaciona tehnika za unapređenje  procesa lječenja. Ljepljenjem trakica podupiru se mišići i zglobovi, ali se istovremeno ne narušavaju prirodne kretnje. Temeljni učinci kinesio tapinga su: poboljšanje funkcije mišića, poboljšanje cirkulacije tjelesnih tekućina, redukcija boli, podupiranje funkcija zgloba… Stimuliranjem osjetilnih stanica na tijelu postiže se bolji osjećaj pokreta. Mehaničko i funkcionalno korigiranje pružaju pasivnu potporu  te time poboljšavaju funkciju zgloba.

SRT Zeptor ® medical plus je aparat za stohastičko rezonancijsku terapiju koji se koristi kod djece i odraslih u neurologiji i ortopediji. Izuzetno je učinkovit i ugodan za djecu kao i za odrasle, neinvazivna, opsežan…

Bobath metoda je neurorazvojna metoda koja se osim kod odraslih primjenjuje i kod nedonošćadi, dojenčadi, djece i mladih na razini poremećaja s motoričkim i neurološkim funkcijama.
Kao terapija najčešće je se provodi kod:
– dojenčadi sa asimetričnim držanjem i pokretanjem
– poremećaja mišićnog tonusa
– cerebralnog poremećaja pokretanja
– poremećaja balansa i koordinacije
– kašnjenja u usvajanju posturalnih reakcija i dr.

Bobath metodu su razvili 40-tih godina prošlog stoljeća u Londonu fizioterapeutica Berte i neurolog Karol Bobath. Sama tehnika djeluje na način da sprečava (inhibicija) abnormalno držanje i pokretanje, a istovremeno facilitira (aktivacija) automatske posturalne reakcije preko ruku terapeuta što dovodi do smanjenja abnormalnog mišićnog tonusa, boljeg balansa, koordinacije i pokretanja.

[rev_slider alias=”recenzije”]

Želiš volontirati?

Zahvalni smo volonterima za njihov doprinos u radu našeg Centra. Uvijek se radujemo njihovom dolasku i pomoći. Bez njihove pomoći Zlatni cekin bi bio sasvim drugačija ustanova, u kojoj bi djeci nedostajalo dobrote i humanosti.

Mapa Zlatnog cekina