Pružanje socijalnih usluga

Poliklinika za rehabilitaciju i odgoj djece s posebnim potrebama.

Zlatni cekin je zdravstvena ustanova u kojoj je, uz medicinsku dijagnostiku i rehabilitaciju, doregistrirana i djelatnost pružanja socijalnih usluga: poludnevni boravak, privremeni smještaj do 5 radnih dana u tjednu i psihosocijalna podrška u obitelji (patronaža). Usluga privremenog smještaja namijenjena je djeci koja, zbog toga što u njihovom mjestu ne postoji ovakva rehabilitacijskih ustanova, zbog udaljenosti i problema s prijevozom kao i zbog socijalnih problema u kući i sl., nisu u mogućnosti pohađati rehabilitacijske programe u svojoj sredini.
Socijalne usluge Zlatnog cekina poliklinike usmjerene su na djecu predškolskog uzrasta koja imaju:

• intelektualne teškoće
• motoričke poremećaje
• poremećaje komunikacije i oštećenja govora
• poremećaje pozornosti i koncentracije
• poremećaje iz spektra autizma
• višestruka oštećenja.

Usluge smještaja ostvaruju se po rješenjima nadležnog Centra socijalne skrbi. Medicinsku dijagnostiku i psihosocijalnu rehabilitaciju u poliklinici pruža se djeci koja dođu s uputnicom svoga liječnika koju plaća HZZO. Djeci pomažu: specijalisti pedijatar i fizijatar, medicinske sestre, fizioterapeuti (Vojta, Bobath i Maes terapije, Kinesitape, Brayn gym, senzorna integracija i Zeptor SRT), logoped, psiholog, edukacijski rehabilitatori, radni terapeut, montessori odgajatelj i drugo pomoćno osoblje.
Roditeljima djece s teškoćama u razvoju nudimo psihološko savjetovalište.

[rev_slider alias=”socijalneusluge”]

Ukoliko imate dijete s teškoćama u razvoju, kontaktirajte nas!

[rev_slider alias=”recenzije”]

Želiš volontirati?

Zahvalni smo volonterima za njihov doprinos u radu našeg Centra. Uvijek se radujemo njihovom dolasku i pomoći. Bez njihove pomoći Zlatni cekin bi bio sasvim drugačija ustanova, u kojoj bi djeci nedostajalo dobrote i humanosti.

Mapa Zlatnog cekina