O nama

Poliklinika za rehabilitaciju i odgoj djece s posebnim potrebama.

Zlatni cekin poliklinika je privatna neprofitna usko specijalizirana ugovorna zdravstvena ustanova za rehabilitaciju djece koja se bavi polivalentnom rehabilitacijom djece s oboljenjima neuromuskulatornog i lokomotornog sustava kao i drugim oboljenjima centralnog-živčanog sistema.

U Zlatnom cekinu poliklinici rade dvije specijalističke ambulante: pedijatrijska i fizijatrijska. Liječnik fizijatar, kao voditelj tima, usko surađuje s liječnikom pedijatrom, nadzire rad rehabilitatora (defektologa), logopeda, psihologa, fizioterapeuta, radnog terapeuta i drugog zdravstvenog osoblja. Oni provode cjelovitu rehabilitaciju djece koja dolaze na ambulantno liječenje u Zlatni cekin. Terapije se provode individualno.

Iako su naši rehabilitacijski programi polivalentni, većina naših pacijenata (70%) dolaze s neuromuskularnim poremećajima, dok ih je oko 30% isključivo s logopedsko-defektološkog područja.

[rev_slider alias=”onama”]

Ukoliko imate dijete s teškoćama u razvoju, kontaktirajte nas!

Povijest centra

1

Zlatni cekin je otvoren u listopadu 1993. godine u Slavonskom Brodu (Hrvatska) uz pomoć Franjevaca (OFM) iz Bologne i njihova karitativnog društva Antoniano, odnosno preko njihova dječjeg festivala Zecchino d’oro – Zlatni cekin, čije ime, u znak zahvalnosti, ovaj centar otpočetka nosi. Poslove gradnje, opremanja, organizacije i vođenja rada preuzela je Franjevačka provincija „Bosna Srebrena“ (Sarajevo), s tim da je pravni nositelj za Republiku Hrvatsku Franjevački samostan u Slavonskom Brodu. U sklopu Centra registrirane su tri djelatnosti: Zlatni cekin – poliklinika za rehabilitaciju djece (zdravstvena djelatnost!), s Pružanjem socijalne pomoći: dnevnim boravkom, tjednim smještajem i stručnom pomoći u obitelji – patronažom (socijalna djelatnost) te Cekin – Dječji vrtić (odgojno-obrazovna djelatnost).

Ovako kompleksan, multidisciplinaran pristup pruža mnogo više prednosti nego klasični bolnički uvjeti za djecu s posebnim potrebama ili vrtići za djecu tipičnog razvoja. Djeca s teškoćama u razvoju u Zlatnom cekinu imaju priliku uključiti se i u redoviti vrtićki program, a djeca tipičnog razvoja, ukoliko se ukaže potreba, mogu koristiti usluge poput logopeda, fizijatra ili sl. Djelatnosti poliklinike i vrtića ovdje su kompatibilne i neophodne kako za psihološki tako i za fizički razvoj djece. Prostori su prilagođeni potrebama i mogućnostima korisnika, a sastoje se od triju povezanih zgrada s oko 2.500 m2 površine. Prostor je dobro opremljen potrebnim rekvizitima i pomagalima kao i vanjskim bazenom. Veći dio dvorišta su površine za igru i zabavu djece, koje se redovito nadopunjuju i obnavljaju adekvatnim sadržajima, spravama i pomagalima.

Desetogodišnjim znanstvenim istraživanjem Ministarstva za znanost RH (1981-1991) otkriven je na ovom području visok postotak (3-5%) djece s razvojnim smetnjama. Nakon i tijekom zadnjeg rata pojavio se i veći broj ranjene djece i izbjeglica koji su koristili naše rehabilitacijske usluge. Otvaranjem ovoga Centra omogućena je rana i sveobuhvatna rehabilitacija što bliže mjestu boravka, a tim je roditeljima omogućen češći i lakši pristup rehabilitaciji i smanjen izdatak za duga putovanja, jer mnogi su do slične ustanove dotad morali putovati preko 200 km. Gradeći ovaj Centar franjevci su, uz pomoć svojih prijatelja, željeli pomoći roditeljima koji imaju djecu s teškoćama u razvoju. Danas je ovaj Centar prerastao u jednu priču u kojoj brojna djetinjstva pišu svoje stranice… Centar je besplatno projektirao ugledni arhitekt, prof. Zlatko Ugljen iz Sarajeva, a izgrađen je montažnim elementima koji su darovali donatori iz Italije.
Zlatni cekin u Slavonskom Brodu jedinstvena je ustanova u Hrvatskoj, a vrlo je zanimljiva i mnogim stručnjacima iz inozemstva s kojima su uspostavljeni brojni kontakti i ostvarene različiti uspješni oblici suradnje.

Naši djelatnici

26 godina
rada
2000+
djece
60+
djelatnika

Djelatnosti

1

Poliklinika

Zlatni cekin poliklinika prima djecu s neuromuskularnim smetnjama, smetnjama lokomotornog sustava i drugim oboljenjima centralnog nervnog sistema. U njoj su dvije specijalističke ambulante: pedijatrijska i fizijatrijska. Liječnik fizijatar, kao voditelj tima, surađuje s pedijatrom, defektologom, logopedom, psihologom, radnim terapeutom i drugim zdravstvenim osobljem. Oni provode cjelovitu rehabilitaciju djece koja dolaze na ambulantno liječenje. Terapije se provode individualno.

U rehabilitaciji naših pacijenata veliki doprinos i ulogu imaju rehabilitatori (defektolozi), logoped, psiholog i radni terapeut. Njihovu stručnost i iskustvo prati srdačnost i velika strpljivost, u što su se uvjerili mnogi roditelji. Fizioterapeuti provode specifične terapije: Vojta, Bobath i Maes, kinesio tape, Brayn gym, senzorna integracija i Zeptor SRT kao i druge oblike fizikalne terapije. Dobra opremljenost, stručan i individualan rad te uzorna suradnja roditelja daju dobre rezultate, posebno kad se pacijenti upute na vrijeme.

Osnovni cilj naše poliklinike je rana, multidisciplinarna i sveobuhvatna rehabilitacija. U svim postupcima rehabilitacije važno je također aktivno sudjelovanje roditelja. Stoga se uvijek uz terapije provodi i edukacija roditelja. Vježbanje s djetetom kod kuće, u obitelji, održava se kontinuitet u rehabilitaciji i emocionalno obogaćuje odnos dijete-roditelj.

Pružanje socijalnih usluga

U Zlatnom cekinu poliklinici za rehabilitaciju djece doregistriran je i socijalna djelatnost Pružanje socijalnih usluga: poludnevni boravak, tjedni smještaj za djecu predškolskog uzrasta radi rehabilitacije kao i pružanje stručne pomoći u obitelji (patronaža). Roditelji djece s teškoćama u razvoju predškolske dobi iz udaljenih mjesta i zbog socijalnih problema imaju mogućnost u Zlatnom cekinu s rješenjem Centra socijalne skrbi koristiti usluge dnevnog i tjednog boravka, također koristiti sve usluge naše poliklinike. Troškove boravka uz Rješenja Centra socijalne skrbi plaća socijalna skrb, a usluge poliklinike podmiruje HZZO preko uputnice djetetova liječnika. Interdisciplinarni tim Zlatnog cekina uz rad s djecom pomaže savjetom i cijelu obitelji te je tako uspjeh rehabilitacije veći i brži. Sada su na ovaj način usluge Zlatnog cekina dostupne i djeci s teškoćama u razvoju koja zbog nedostatka stručnog osoblja u svome kraju, te udaljenosti i teškoća s prijevozom nisu imali uvjeta za ranu i kvalitetnu rehabilitaciju. Boravak djece organiziran je u stacionaru Zlatnog cekina od ponedjeljka do petka.

Dječji vrtić Cekin

Uz polikliniku, namijenjenu pružanju stručne medicinske pomoći, u sklopu Zlatnog cekina postoji i dječji vrtić Cekin, gdje dolazi preko 100 djece, od kojih je blizu 40 djece s teškoćama u razvoju. Program rada vrtića usmjeren je na odgoj i socijalizaciju djece s teškoćama u razvoju. U procesu integracije djece s teškoćama i djece tipičnog razvoja razvija se i uči veći stupanj tolerancije i humanizma. U međusobnom zajedništvu i druženju djeca svakodnevno pružaju pomoć jedni drugima. Proces integracije provode odgajatelji uz pomoć rehabilitatora (defektologa) i psihologa.

Multidisciplinarni rad s djecom koja imaju teškoće u razvoju velika je prednost naše ustanove. Uz program vrtića, djeca s teškoćama iz skupine Bubamara i drugih skupina imaju mogućnost koristiti rehabilitacijske vježbe u Poliklinici. Sve to pokazuje da su djelatnosti poliklinike i vrtića ovdje kompatibilne i neraskidive. Sastavljene su po uzoru na slične ustanove na Zapadu.

Humana i vjerska motiviranost djelatnika od velikog je značenja u ovakvoj ustanovi. Naime, bez žrtve, odricanja i dobre educiranosti bilo bi zacijelo vrlo teško baviti se ovim poslom i u njemu se ne mogu očekivati dobri rezultati.

[rev_slider alias=”recenzije”]

Želiš volontirati?

Zahvalni smo volonterima za njihov doprinos u radu našeg Centra. Uvijek se radujemo njihovom dolasku i pomoći. Bez njihove pomoći Zlatni cekin bi bio sasvim drugačija ustanova, u kojoj bi djeci nedostajalo dobrote i humanosti.

Mapa Zlatnog cekina